Produktinformation

Diskmaskin DBI5558MIMXXL.W ASKO Diskmaskin Asko DBI5558MIMXXL.W ingå;r i produktlinjen Logic. Om du har en logisk och fö;rnuftig approach till ny teknik, kommer du att tycka att Askos diskmaskiner frå;n Logic-familjen har ett anvä;ndarvä;nligt upplä;gg som gö;r dem till ett givet val.

Alla Logic-modeller har en stilren, minimalistisk design som sö;mlö;st smä;lter in i det moderna hemmet. Den integrerade, helgrafiska (FFSTN) displayen ä;r bekvä;mt placerad ovanpå; luckan.Diskmaskinen rymmer 15 kuvert.

Super Cleaning SystemAskos SCS - Super Cleaning System -skö;ljer disken och rengö;r ä;ven insidan av diskmaskinen inklusive filtret innan ditt valda program startar. Du vä;ljer bara program, så; skö;ter maskinen resten fö;r att uppnå; den renaste disken och diskmaskinen.

8 Steel™ - mer stå;l mindre plastInget annat material hå;ller så; lä;nge som stå;l. Och ingen annan diskmaskin har så; må;nga detaljer gjorda av stå;l istä;llet fö;r plast som ASKO diskmaskiner.

Huvudkomponenterna i ASKOs diskmaskiner tillverkas i hö;gkvalitativt stå;l i stä;llet fö;r plast, Asko kallar det 8 Steel™. Asko vet att kvalitet ä;r avgö;rande nä;r man vä;ljer diskmaskin, dä;rfö;r ä;r lå;dor, spolrö;r, spolarmar, filter, utvä;ndig sockel, fö;tter och vä;rmeelement gjorda av rostfritt stå;l.

Det ger lä;ngre hå;llbarhet och bä;ttre diskresultat! Det ger lä;ngre hå;llbarhet och bä;ttre diskresultat! Torr diskTurbo Combi Drying sä;kerstä;ller torr disk med flä;ktassisterad evakuering av fukt i kombination med automatisk dö;rrö;ppning Auto Dosekrä;ver mindre av digEfter flera å;rs forskning har Asko identifierat den exakta mä;ngden diskmedel som behö;vs fö;r att leverera konsekvent perfekta rengö;ringsresultat.

Det ä;r Askos jobb. Naturligtvis fö;rvä;ntar Asko sig inte att du ska lä;gga tid på; att tä;nka på; detta.

Det ä;r dä;rfö;r Asko utvecklade Auto Dose. Det automatiska doseringsfacket i Askos diskmaskiner lagrar upp till 30 dagars fö;rbrukning av diskmedel.

Det betyder att du bara behö;ver fylla den en gå;ng i må;naden. Du behö;ver bara fylla maskinen med disk, vä;lja ditt program och sen kan du luta dig tillbaka och lå;ta maskinen gö;ra jobbet.

Problemfritt, som det ska vara. Ingen vill ha vattenskador i hemmetÄ;ven den minsta lä;ckan som inte upptä;cks i tid kan orsaka stora problem.

Det ä;r dä;rfö;r Asko har skapat sä;kerhetssystemet Aqua Safe™ system som avbryter vattentillfö;rseln till maskinen om mer ä;n den angivna mä;ngden vatten tillfö;rs. Maskinens Aqua Detect-sensorer upptä;cker nä;r vattennivå;n ä;r fö;r hö;g jä;mfö;rt med normalt, och se till att pumpa ut vattnet innan det blir skador.

Flexibelt korgsystemAskos unika Flexiracks™-systembestå;r av robusta korgar i nylonbelagt stå;l som enkelt kan justeras i olika hö;jder, beroende på; vad du behö;ver diska. Asko har det mest flexibla korgsystemet på; marknaden och det ä;r naturligtvis utformat efter ditt behov av att kunna fylla så; mycket disk i maskinen som mö;jligt.

HygienprogramProgrammet hygien diskar och skö;ljer på; 70 °C, och ä;r perfekt fö;r nappflaskor, skä;rbrä;dor och burkar till din hemkokta sylt. Temperaturen ä;r hö;g bå;de vid huvudtvä;tten och vid den sista skö;ljningen.

Sjä;lvrengö;ringASKOs diskmaskiner har ett sjä;lvrengö;ringsprogram som ser till att alla vitala delar rengö;rs på; djupet. Anvä;nd ett rekommenderat rengö;ringsmedel och programmet regelbundet fö;r bä;sta resultat.

SnabbdiskNä;r du snabbt behö;ver rena tallrikar berä;ttar du bara fö;r maskinen hur smutsig disken ä;r och nä;r du vill ha den klar. Programmet justerar då; diskning och skö;ljning efter dina behov.

Nä;r du har riktigt brå;ttom ä;r snabblä;get vä;ldigt anvä;ndbart. Det ä;r upp till 50 % snabbare, men anvä;nder mer vatten och hö;gre temperatur.

Miljö;medveten?Om du ä;r miljö;medvetet och vill spara vatten och energi kan du anvä;nda diskmaskinens Ecodisk-program. Detta program anvä;nds fö;r disk som ä;r normalsmutsig.

Borstlö;s motorEn borstlö;s motor, ä;ven kallad BLDC-motor, ä;r inte bara tystare och mer tillfö;rlitlig utan den anvä;nder också; mindre energi. Den borstlö;sa motorn ä;r en av de bidragande faktorerna till den mycket lå;ga energifö;rbrukningen som diskmaskinen anvä;nder per disk.

Nattlä;geI nattlä;get sä;nks ljudet med 2 dB, tack vare ett lä;gre tryck i sprayarmen. Perfekt på; natten eller i ett hus med ö;ppen planlö;sning.

Quick WashQuick Washä;r ett effektivt program fö;r lä;tt smutsiga glas, kannor, kaffekoppar etc., och gö;r att du snabbt kan få; ordning på; kö;ket igen. AvspolningMed programmet Avspolningkan du undvika intorkade matrester medan du vä;ntar på; att maskinen ska fyllas upp.

Det sparar bå;de tid och energi i lä;ngden. Aqua Level ™ sensorAqua Level ™ sensorkä;nner av om vattenmä;ngden i maskinen matchar det valda programmet.

Sensorn sä;kerstä;ller att rä;tt mä;ngd vatten alltid anvä;nds oavsett vattentrycket i dina rö;r. Sensorn ö;vervakar också; diskprocessen och korrigerar eventuella fel under programmet.

Diskar du exempelvis en stor plastskå;l som vä;nds i maskinen och fyllts med vatten kan det resultera i fö;r lite vatten i diskmaskinen, då; kommer maskinen att se till att det tillsä;tts nytt vatten fö;r att sä;kerstä;lla ett perfekt resultat. Sensorerna upptä;cker också; om vattnet ä;r stä;ngt och ser då; till att maskinen inte kan startas.

Aqua Detect™SensorAqua Detect™Sensorö;vervakar inloppsventilerna och vattennivå;n medan maskinen ä;r i drift. Av sä;kerhetsskä;l ä;r drä;neringspumpens kapacitet fem gå;nger så; hö;g som inloppsventilens.

Cutlery Spray™Cutlery Spray™ä;r ett specialmunstrycke fö;r bestickkorgen, och som ser till att besticken blir skinande rena. Det finns ä;ven ett liknande munstycke fö;r knivkorgen.

Barnsä;kerAlla Askos diskmaskiner ä;r utrustade med Kid Safe ™, ett barnlå;s som gö;r det mö;jligt att lå;sa knapparna på; kontrollpanelen. Detta fö;r att fö;rhindra att små; fingrar startar diskmaskinen eller ä;ndrar instä;llningarna.

Glasstä;lletGlasstä;lletmed flera instä;llningar ä;r en praktisk hå;llare som kan monteras i tre olika lä;gen - allt beroende på; dina behov. PorslinsskyddPorslinskyddet ä;r en enkel och smart lö;sning som du kan hitta i ö;verkorgen, det sä;kerstä;ller att porslinet tvä;ttas sä;kert och effektivt.

Porslinskyddet finns i ö;verkorgen och indikerar porslinets hö;jd. Det sä;kerstä;ller ä;ven att den roterande sprayarmen kan rotera fritt.

UppkoppladEn diskmaskin som lå;ter dig gö;ra mer. ASKO´s diskmaskiner kan styras på; distans med hjä;lp av Connect Life-appen.

Via din smartphone eller surfplatta kan du lä;sa anvä;ndarmanualer, ä;ndra instä;llningar, få; notiser och mycket annat - ä;ven nä;r du inte ä;r hemma. Du kan till och med starta, stoppa och pausa program direkt i appen.

Om du ä;r osä;ker på; vilket program du ska vä;lja, har appen en guide som hjä;lper dig vä;lja rä;tt program fö;r din typ av disk. Diskmaskiner designade fö;r att hå;lla i 20 å;rIdag gå;r hå;llbarhet och ansvar hand i hand.

Så; nä;r Asko designar sina produkter ä;r det deras ansvar att inte bara gö;ra produkter som hå;ller, utan som också; gö;r saker bä;ttre – fö;r sina kunder och fö;r planeten. Asko utvecklar sina diskmaskiner ansvarsfullt och designar dem fö;r att gö;ra skillnad.

Diskmaskiner från andra varumärken

Bosch SPV4HKX45E

Diskmaskiner från Bosch

Missa inga bra priser på Diskmaskiner från Bosch.
Cylinda DM 3126

Diskmaskiner från Cylinda

Utforska allt inom Diskmaskiner från Cylinda.
Elvita CBD6603V

Diskmaskiner från Elvita

Missa inga bra priser på Diskmaskiner från Elvita.
Husqvarna QB6054W

Diskmaskiner från Husqvarna

Utforska allt inom Diskmaskiner från Husqvarna.
Whirlpool WUE 2B26

Diskmaskiner från Whirlpool

Se vad Whirlpool har inom Diskmaskiner.
Smeg diskmaskin ST323PT

Diskmaskiner från Smeg

Se produkter inom Diskmaskiner från Smeg.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024