Produktinformation

Kyl/frys GKNE 262E40 FXRN Grundig Grundig262E40 FXRN ä;r ett svart fristå;endekombiskå;p med kyl och frys. Denna kyl/frysä;r spä;ckad med sä;rskilda funktioner fö;r att uppfylla behoven i vå;ra nordiska hushå;ll, t ex frostskydd, filter mot då;lig lukt, Vitamin Care Zone och sä;rskild teknologi fö;r perfekt fö;rvaring av kö;tt.Vit LED-belysning ger ett behagligt ljus i kylen.

Duo-Cooling No Frost Technology – två; separata kylsystemTack vare de två; separata kylsystemen fö;r kyldelen och frysdelen skyddas den kylda maten frå;n uttorkning och hå;lls fä;rsk lä;ngre med hjä;lp av ö;kad fuktnivå;. Den frysta maten skyddas frå;n isbildning genom antifrost-funktionen.

Du behö;ver alltså; inte frosta av den manuellt. Bortsett frå;n det arbete du slipper ger Grundigs antifrostteknik med Duo-Cooling också; lä;gre energikostnader.

Super Fresh Zone-lå;daGenom att hå;lla temperaturen precis ovanfö;r fryspunkten hå;lls fuktigheten på; en optimal nivå; i Super Fresh Zone-lå;dan. Det innebä;r att kö;tt, fisk och mejeriprodukter bibehå;ller smak, nä;ringsinnehå;ll och frä;schö;r lä;ngre.

FullFresh+ 0 °C – minska matsvinnetFullFresh+0°-tekniken frå;n Grundig ä;r ett fuktighetskontrollerat svalutrymme som hå;ller frukten och grö;nsakerna fä;rska lä;ngre. Det skapar de perfekta fö;rutsä;ttningarna fö;r att fö;rvara allt frå;n kö;tt till fisk eller dina favoriter frå;n mejerihyllan.

På; så; sä;tt hå;ller de sig fä;rska och frä;scha upp till tre gå;nger så; lä;nge samtidigt som nä;ringsä;mnena i maten bevaras. Hur? Kall luft cirkulerar runt lå;dan så; att den bevarar den optimala temperaturen 0°C och den rä;tta fuktnivå;n, nä;stan helt utan temperaturfö;rä;ndringar.

Dessutom minskar lå;dans sä;rskilda design kondensen och fö;rbä;ttrar luftflö;det. Sammantaget fö;rhindrar det att fä;rskvarorna torkar ut.

Till och med utan fö;rpackning. På; så; sä;tt kan du enkelt njuta av dagens få;ngst eller veckans ost.

Vitamin Care ZoneNä;r du fö;rvarar fä;rska grö;nsaker i den sä;rskilda Vitamin Care-zonen i Grundigs kylskå;p ä;r det nä;stan som att ha nyskö;rdat och nyplockat i kylen. Den inbyggda teknologin med rö;d, grö;n och blå; belysning skapar naturliga ljusfö;rhå;llanden så; att mä;ngden C-vitamin i grö;nsaker och frukt bevaras.

Dina nyttiga matvaror hå;ller sig fä;rska och bevarar nyttoä;mnena lä;ngre. Du behö;ver inte handla lika ofta och få;r mindre avfall och sopor – och du sparar fö;rstå;s pengar.

Ion Fresh – joner fö;r en ren och frä;sch kylAlla Grundigs kylskå;p med Ion Fresh-teknologi ä;r skonsamma mot maten och din nä;sa. Fö;r att fö;rhindra otrevlig lukt och bakterier tar Grundig hjä;lp av joner.

Ion Fresh-teknologin producerar negativa joner – som kan ses som ”luftens antioxidanter”. Dessa ä;r helt naturliga och finns i mä;ngder nä;ra exempelvis vattenfall eller skogar–och nu ä;ven i ditt kylskå;p! Dä;r fö;renar de sig med bakterie- och luktmolekyler och kanaliseras bort frå;n kylskå;pet genom avfrostningen

Det innebä;r att luften i kylskå;pet fö;rblir ren och att dina livsmedel hå;ller sig fä;rska lä;ngre. Anti-Odour FilterDet smarta kolfiltretavlä;gsnar bakterier och sä;kerstä;ller kontinuerligt mycket god hygien, skydd mot bakteriebildning och minskad lukt i kylen.

Freezer ProtectionFreezer Protection-teknologin ser till att din mat fö;rblir djupfryst och att frysdelen fungerar som den ska, ä;ven om den omgivande temperaturen sjunker till -15 °C. .

Frys från andra varumärken

Cylinda F1085F

Frys från Cylinda

Se vad Cylinda har inom Frys.
Elvita E-350

Frys från Elvita

Missa inga bra priser på Frys från Elvita.
Bosch GIN81ACE0

Frys från Bosch

Utforska allt inom Frys från Bosch.
Husqvarna QT751X

Frys från Husqvarna

Missa inga bra priser på Frys från Husqvarna.
Whirlpool WHE3134

Frys från Whirlpool

Visa produkter inom Frys från Whirlpool.
Smeg frysskåp S8F174DNE (Vit)

Frys från Smeg

Här har vi samlat Frys från Smeg.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024