Produktinformation

Kyl/frys RB33B612FWW/EF Samsung Samsung RB33B612FWW/EF ä;r en kombinerad kyl/frys med en hö;jd på; 185 cm. Kylens volym ä;r 230 liter och frysen rymmer 114 liter.

Detta ger dig en total kapacitet på; 344 liter fö;r att lagra all din mat och dryck. En annan fö;rdel med denna kyl/frys ä;r att den har en lå;g ljudnivå; på; bara 35 dB, vilket gö;r den till en av de tystaste i sin klass.

No Frost sjä;lvavfrostning – enkel skö;tsel och ö;kad hå;llbarhetSamsung RB33B612FWW/EF har No Frost sjä;lvavfrostning. Detta system ö;kar luftcirkulationen inuti kylen och frysen, vilket fö;rhindrar uppbyggnad av frost och is.

Detta gö;r att du slipper att manuellt avfrosta kyl/frysen och gö;r det enklare att skö;ta den. Dessutom nå;r kyl/frysen den instä;llda temperaturen mycket snabbare, vilket gö;r den mer energieffektiv.

No Frost sjä;lvavfrostning ö;kar också; hå;llbarheten på; kylsystemet och minskar risken fö;r fel och problem. Samsungs digitala inverterkompressor fö;r energieffektivitet och lå;g bullernivå;Kyl/frysen ä;r utrustad med en digital inverterkompressor, som har flera olika driftlä;gen beroende på; aktuellt kylbehov.

Detta ä;r en fö;rbä;ttring jä;mfö;rt med standardkompressorer som endast har två; lä;gen start och stopp. Flera lä;gen gö;r att kompressorn belastas mindre, vilket ger lä;gre energifö;rbrukning och minskat slitage.

Denna funktion gö;r också; att kyl/frysen ä;r tystare i drift. Fö;r att ge extra trygghet och sä;kerhet medfö;ljer 20 å;rs garanti på; kompressorn.

Multiflow ger jä;mnare temperaturMultiflow ä;r en teknik som anvä;nds iRB33B612FWW/EF fö;r att jä;mnt distribuera kyla och hå;lla en jä;mn temperatur inuti skå;pet. Det gö;rs genom att flera luftintagsö;ppningar ä;r placerade på; olika stä;llen inuti kyl/frysen, vilket ger en bä;ttre luftcirkulation och en jä;mnare temperatur ö;ver hela skå;pet.

Detta gö;r att maten hå;lls frä;schare lä;ngre och du minskar risken fö;r matsvinn. Det gö;r det också; enklare att hå;lla en jä;mn temperatur, så; att maten inte fryser fast eller blir kallt i vissa områ;den.

LED-belysning fö;r bä;ttre ö;verblick och energieffektivitetKyl/frysen har en snygg LED-belysning som fyller skå;pet med ljus och ger dig en bra ö;verblick ö;ver innehå;llet. Dessa lampor ä;r energieffektiva och blir inte varma under drift, vilket gö;r dem sä;krare att anvä;nda.

LED-belysningen ä;r också; lå;ngvarig och behö;ver inte bytas ut lika ofta som traditionella glö;dlampor. LED-belysningen gö;r det enklare att hitta det du sö;ker. .

Frys från andra varumärken

Cylinda F1085F

Frys från Cylinda

Se vad Cylinda har inom Frys.
Elvita E-350

Frys från Elvita

Missa inga bra priser på Frys från Elvita.
Bosch GIN81ACE0

Frys från Bosch

Utforska allt inom Frys från Bosch.
Husqvarna QT751X

Frys från Husqvarna

Missa inga bra priser på Frys från Husqvarna.
Whirlpool WHE3134

Frys från Whirlpool

Visa produkter inom Frys från Whirlpool.
Smeg frysskåp S8F174DNE (Vit)

Frys från Smeg

Här har vi samlat Frys från Smeg.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024