Produktinformation

Luftvä;rmepump Daikin Comfora Siesta 25 Daikin Comfora Siesta 25 frå;n Daikin ä;r en luftvä;rmepump med hö;g effektivitet och komfort ner till-25 °C. Inomhusdelen har en kompakt och tidsenlig vä;ggmonterad design som passar bra att installera t ex ö;ver ytterdö;rr.

Tredimensionellt luftflö;de3D-luftflö;det kombinerar vertikal och horisontell autoswing fö;r att cirkulera en strö;m med kall eller varm luft ä;nda ut i hö;rnen till och med i stora utrymmen. FunktionerComfora Siesta har en fjä;rrkontroll med vilken du kan starta, stoppa och reglera på; distans.

Du kan vä;lja mellan enbart flä;ktdrift, Econo-lä;ge, extra kraftfullt lä;ge, extra tyst, komfortlä;ge, nattdrift, avfuktningsprogram, autolä;gen m m.Luftvä;rmepumpen har ä;ven 24-timmars timer, luftreningsfilter, sjä;lvdiagnos samt automatisk å;terstart efter strö;mavbrott. Klarar svå;r vinterUtomhusdelen ä;r utvecklad fö;r regioner med svå;ra vinterfö;rhå;llanden.

Den har garanterad vä;rmekapacitet vid lå;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 °C.Tack vare en unik fritt hä;ngande konvektor på; utomhusenheten ä;r defrostcykeln fö;rbä;ttrad, vilket resulterar i lä;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is. Styr med app och rö;st (tillval)Daikin Residential Controller – styr din inomhusenhet varifrå;n som helst med en app, via ett lokalt nä;tverk eller Internet.

Du kan också; styra den med rö;sten viaAmazon Alexa eller Google Assistant. Unik swingkompressorDaikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har fä;rre rö;rliga delar ä;n andra fabrikat vilket ger bä;ttre driftsä;kerhet och ö;kad livslä;ngd.

Comfora har två; kammare fö;r en ä;nnu tystare och vibrationsfriare gå;ng. Swingkompressorn kä;nnetecknas av mycket lå;ng livslä;ngd.

Till skillnad frå;n andra tillverkare har Daikin ingen fjä;der som kan brista i sina kompressorer. Lä;gre miljö;på;verkanDaikin anvä;nder kö;ldmedium R-32 vilket bå;de ä;r mer effektivt och lä;ttare att underhå;lla ä;n andra kö;ldmedium.

Dess miljö;på;verkan ä;r upp till 80 % lä;gre ä;n hos R410A eftersom GWP-vä;rdet endast ä;r 675. Installation av luftvä;rmepumpAv hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump.

Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren. Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik.

Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation.Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten. Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på;incert.seochalltomfgas.se .

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024