Produktinformation

RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN Fuji Electric KH-serien frå;n Fuji Electric ä;r luftvä;rmepumpar som designas och tillverkas fö;r den nordiska marknaden. Dessa vä;rmepumpar ligger i den absoluta toppklassen nä;r det gä;ller vä;rmeeffekter ä;ven vid extremt lå;ga utomhustemperaturer.

Avancerad inverterteknik och hö;gprestandakomponenter ger maximal verkningsgrad och lå;g energifö;rbrukning. Fuji har kunnat ö;ka vä;rmeeffekten ä;ven vid lå;ga temperaturer genom att fö;rse KH-serien med stö;rre och effektivare vä;rmevä;xlarytor.

KH-seriens utomhusdel har extremt lå;g ljudnivå; och inomhusdelen har en kraftig flä;kt som sprider vä;rmen ö;ver ett stort områ;de.Luftvä;rmepumpen ä;r rekommenderad fö;r en yta på;25-160 m².Ta ä;ven hä;nsyn till klimatzon, planlö;sning och energifö;rbrukning.En luftvä;rmepump ä;r en kompletterande vä;rmekä;lla till husets befintliga vä;rmesystem. Nä;rvarosensor Fö;r att spara energi och dä;rigenom minskad miljö;på;verkan ä;r KH-seriens inomhusdel ä;r fö;rsedd med nä;rvarosensor.

Denna sensor indikerar anvä;ndarens nä;rvaro i rummet, nä;r rummet ä;r tomt gå;r enheten i ekonomilä;ge. Underhå;llsvä;rme med ett knapptryckRumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck på; fjä;rrkontrollen stä;llas in till +10°C underhå;llsvä;rme, en funktion som ä;r anvä;ndbar i sommarstugan eller uterummet.

Kompakt design fö;r alla innemiljö;erInnerdelen mä;ter endast 295 x 940 mm, vilket gö;r den mycket lä;ttplacerad i alla typer av innemiljö;er. Det gö;r den också; mycket lä;mplig som utbytespump fö;r ä;ldre och defekta vä;rmepumpar.

AirPatrol (tillbehö;r)Genom att skaffa tillbehö;ret AirPatrol kan du ä;ndra vä;rmepumpens driftlä;ge, flä;kthastighetsamt temperaturinstä;llningvia din smartphone. Enheten kan ä;ven larma vid lå;g eller hö;g rumstemperatur, strö;mavbrott och serviceintervaller.

Garanti5-å;rs totalgaranti på; luftvä;rmepumpen KHCAN, vilket innebä;r arbete och delar samt 10-å;rs garanti på; kompressorn, bå;de arbete och delar. Installation av luftvä;rmepumpAv hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump.

Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren. Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.

Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation.

Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten. Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på;incert.seochalltomfgas.se .

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024