Produktinformation

Luftvä;rmepump RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN Fuji Electric Nordic Slim Inverter KMCBNFuji Electrics nya KM-serie med luftvä;rmepumpar stå;r fö;r extremt god energieffektivitet. Detta tack vare den effektiva DC rotary kompressorn, en expanderad yta på; vä;rmevä;xlare och en innovativ inverterstyrning, på; så; vis utnyttjas energin mer effektivt.

Fö;rutom en optimal luftströ;msspridning ö;ver vä;rmevä;xlaren i innerdelen, ger de nya precisionsbladen i flä;kthjulet ä;ven en extremt lå;g ljudnivå;. Styrs via den intelligenta fjä;rrkontrollen som ger mö;jlighet till mä;ngder av smarta instä;llningsmö;jligheter.Luftvä;rmepumpen ä;r avsedd fö;r en rekommenderad yta på; 25-130 m².Ta ä;ven hä;nsyn till klimatzon, planlö;sning och energifö;rbrukning.En luftvä;rmepump ä;r en kompletterande vä;rmekä;lla till husets befintliga vä;rmesystem.

Hö;g vä;rmekapacitetKMCBN ä;r speciellt tillverkad fö;r vå;rt nordiska klimat och har en mycket hö;g vä;rmekapacitet ä;nda ner till -30 °C, samt ett speciellt avfrostningsprogram med fyra olika avfrostningskriterier vilket fö;rbä;ttrar energieffektiviteten ytterligare.KMCBN ä;r driftssä;ker och energibesparande. En sä;ker investering som bå;de reducerar energifö;rbrukningen och fö;rbä;ttrar komforten.

Tyst och effektiv flä;ktLuftvä;rmepump KMCBN ä;r en vidareutveckling av Fuji Electrics storsä;ljare LECAN. Det ä;r ett mycket tystgå;ende aggregat som ger en stabil temperatur och tack vare den nya och optimerade flä;kten i inomhusdelen ger denna en ä;nnu effektivare spridning avvä;rmen eller kylan.

Underhå;llsvä;rme med ett knapptryckRumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck på; fjä;rrkontrollen stä;llas in till +10 °C underhå;llsvä;rme. Liten och lä;ttplacerad innedelKMCBNs innedel mä;ter endast 268 x 840 mm, vilket gö;r den mycket lä;ttplacerad i alla typer av inomhusmiljö;er.

Det gö;r den också; mycket lä;mplig som utbytespump fö;r ä;ldre vä;rmepumpar. AirPatrol (tillbehö;r)Om du skaffar tillbehö;ret AirPatrol kan du ä;ndra vä;rmepumpens driftslä;ge, temperaturinstä;llning samt flä;kthastighet via din smartphone.

Enheten kan ä;ven larma vid lå;g eller hö;g rumstemperatur, strö;mavbrott och serviceintervaller. Installation av luftvä;rmepump Av hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump.

Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren. Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.

Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation.

Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten. Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på;incert.seochalltomfgas.se .

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024