Produktinformation

Inbyggnadshä;ll med flä;kt NZ84T9747VK/UR Samsung Infinite line™Skapa dina drö;mmars kö;k – bä;ttre, intuitivare, snyggare. Samsung Infinite Line™-apparater har en raffinerad vertikal design, med sö;mlö;sa plana ytor som drar till sig blickar.

Dä;rtill en rad avancerade tekniker ger en dynamisk och flexibel prestanda. Spishä;ll med inbyggd flä;ktInstallera din spishä;ll var som helst fö;r att snabbt frä;scha upp luften.

En inbyggd kö;ksflä;kt i mitten av spishä;llen få;ngar upp lukter och å;ngor på; ett ö;gonblick med en effektiv ventilationshastighet på; 620 m²/h. Och utan en separat kö;ksflä;kt kan du installera spishä;llen var som helst, t.ex.

i en kö;ksö;. Infä;lld designSkapa en sö;mlö;s och elegant kö;ksinteriö;r.

Spishä;llens minimalistiska infä;llda design har ett rent och elegant utseende. Passar perfekt till dina existerande skå;p och skapar ett helt integrerat utseende.

Lä;tt att underhå;lla tack vare enkel å;tkomst underifrå;n. Dual Flex ZoneTillaga må;nga olika maträ;tter samtidigt med hjä;lp av Dual Flex Zone.

Extra brett, ö;ppet utrymme med två; rektangelformade Flex Zone-områ;den ger stö;rre flexibilitet. Anvä;nd olika typer av kö;ksartiklar, inklusive stora och lå;nga kä;rl.

Det ä;r alltså; lä;ttare att tillaga stora familjemå;ltider. Avlä;gsna lukter och frä;scha upp luften snabbtNjut av en bekvä;m matlagningsmiljö; med effektiv ventilation.

En inbyggd kö;ksflä;kt eliminerar lukter och frä;schar upp kö;ksluften på; ett ö;gonblick med en otrolig sugkraft på; 620 m²/h. Inget extra utrymme behö;vs fö;r en separat kö;ksflä;kt, så; den ä;r dä;rfö;r mycket utrymmeseffektiv.

Mindre bullerUndvik oljud hemma med ett tyst ventilationssystem. En friktions- och borstlö;s BLDC-motor minskar buller avsevä;rt.

Ä;ven på; maximal hastighet genereras endast 72 decibel, vilket ä;r samma som ett normalt samtal. I daglig anvä;ndning ä;r den alltså; tystare ä;n en konventionell kö;ksflä;kt.

Spara energi och pengarAnvä;nd mindre energi, men rengö;r luften effektivt tack vare kö;ksflä;ktens A+ energieffektivitet. I automatiskt lä;ge justeras sugkraften automatiskt fö;r att passa det du tillagar.

Flä;kten minskar strö;mfö;rbrukningen utan att prestandan på;verkas, och sparar pengar på; elrä;kningen. Lö;stagbart keramiskt luktfilterFö;rhindra obehagliga lukter frå;n att stanna kvar i kö;ket.

Det lö;stagbara keramiska luktfiltret tar bort starka matlagningslukter, så; du få;r ett frä;schare hem. Luftfiltret ä;r ä;ven enkelt att rengö;ra eftersom den ä;r tillverkad av keramik.

Ta helt enkelt loss den och vä;rm upp i en ugn fö;r att bibehå;lla en optimal deodoriserande prestanda. Oljefilter som ä;r lä;tt att rengö;raHå;ll fettfiltret och kö;ksflä;ktens insida ren.

Fettfilter i aluminium, som ä;r lä;tt att rengö;ra, få;ngar upp luftburen olja och hå;ller luften renare. Vä;tska samlas upp i en behå;llare fö;r enkel avlä;gsning.

Och filtret kan snabbt tas loss och rengö;ras fö;r att sä;kerstä;lla en optimal prestanda. Intuitiv och enkel temperaturregleringUpplev ett mycket enklare sä;tt att tillaga med rä;tt vä;rme.

Slide Touch Control mö;jliggö;r snabb och exakt kontroll av tillagningstemperaturer. Glid bara med fingret ö;ver LED-skä;rmen fö;r att justera vä;rmenivå;n med en enkel rö;relse.

Med 15 nivå;er av kraft kan du gö;ra exakta instä;llningar. Enkel vä;rmekontroll med 3 fö;rinstä;llda nivå;erFå; konsekvent bra resultat vad ä;n du tillagar.

Med temperaturhanteringsfunktionen vä;ljer du temperatur fö;r olika matlagningsstilar. 3 fö;rinstä;llda nivå;er fö;r smä;ltning (42 °C) av ö;mtå;liga ingredienser, uppvä;rmning (74 °C) av mat och sjudande (92 °C) under lå;nga perioder.

Automatisk uppvä;rmningBö;rja laga mat snabbt och sä;kert. Med automatisk uppvä;rmning vä;rms tillagningszonen upp till hö;gsta vä;rmenivå; tills stekpannan nå;r den ö;nskade temperaturen.

Maten tillagas alltså; snabbare utan att temperaturen ö;verskrider den instä;llda nivå;n vilket minskar risken fö;r att det brä;nns vid. Hå;ll maten varmHå;ll maträ;tter vid perfekt temperatur, precis som nytillagad mat, med Keep Warm-funktionen.

Andra nivå;n av det glidande kontrollfä;ltet fö;r varje tillagningszon genererar en idealisk vä;rme fö;r sjudande. Det ä;r alltså; enkelt att hå;lla maten vid rä;tt temperatur medan du avslutar resten av din må;ltid.

Barnsä;kerhetslå;sHå;ll dina barn sä;kra med en knapptryckning! Barnsä;kerhetslå;set fö;rhindrar att barn aktiverar tillagningsytan Kontrollpanelen kan lå;sas helt med en knapptryckning.

Spishällar från andra varumärken

Bora PURE

Spishällar från Bora

Missa inga bra priser på Spishällar från Bora.
Cylinda IH 630-1

Spishällar från Cylinda

Se vad Cylinda har inom Spishällar.
Elvita CIH4332S

Spishällar från Elvita

Här har vi samlat Spishällar från Elvita.
Bosch PKE611BA2E

Spishällar från Bosch

Här har vi samlat Spishällar från Bosch.
Electrolux HOC620F

Spishällar från Electrolux

Missa inga bra priser på Spishällar från Electrolux.
Husqvarna QHIS630P

Spishällar från Husqvarna

Missa inga bra priser på Spishällar från Husqvarna.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaran.se 2024